24/7 szolgáltatás


Szolgáltatásainkat az Ügyfeleink igényei alapján optimalizáltuk, így a hét minden napján, 0-24 óráig fogadjuk megkeresését! Legyen az hétvége vagy ünnepnap.


Az Ön igényei alapján egymáshoz szinergikusan illeszkedő, de önállóan is igénybe vehető, egyszerű, érthető szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére.

Kérjen árajálatot!


Megfelelő információk rendelkezésre állása esetén 24 órán belül elküldjük Önnek az árajánlatunkat. 

Cégünk országosan 2007 óta nyújt munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadást, szolgáltatást gazdasági társaságok, vállalkozások, intézmények számára, hogy munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségeiket a jogszabályok előírásainak megfelelően teljesíthessék. Cégfilozófiánk, hogy a szakértelem, a több éves tapasztalat mellett kiemelt hangsúlyt fektessünk a jogszabályi változások naprakész ismeretére, illetve a közvetlen, jó személyes kapcsolatok kialakítására ahhoz, hogy igazán hatékonyan és eredményesen szolgálhassuk Ügyfeleinket.


AKTUÁLIS HÍREK - MUNKAVÉDELEM


2016. évi munkavédelmi és munkaügyi országos hatósági ellenőrzési terv

Munkavédelem:
- 2016. II. negyedév: Fémfeldolgozási tevékenységek célvizsgálata
- A kormányhivatalok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartanak saját tervezésű célvizsgálatot az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére.
Munkaügy:
- 2016. március-április: a munkabérrel kapcsolatos szabályok ellenőrzése
- 2016. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés
- 2016. október-november: a munkaidőre, pihenőidőre és a nyilvántartásra vonatkozó szabályok célellenőrzése

 Egyéb információk

MUNKASZÜNETI NAPOK 2016

 

Hány napos?

Mikorra esik?

Le kell-e dolgozni szombaton?

Március 15.

4

március 12-15.

március 5.-én

Húsvét

2

március 27-28.

nem

Május 1.

1

május 1. (vasárnap)

nem

Pünkösd

2

május 15-16.

nem

Augusztus 20.

1

augusztus 20. (szombat)

nem

Október 23.

1

október 23. (vasárnap)

nem

Mindenszentek

4

november 1.

október 15.-én

Karácsony

2

december 25-26.

nem

 


AKTUÁLIS HÍREK - TŰZVÉDELEMVÁLTOZOTT A TÁRSASHÁZAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA

2016. január 1-jével változott a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet. Új paragrafusként került be, hogy a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, illetve a lakókkal megismertetni a tűzvédelmi használati szabályokat.
BÍZZON MEG BENNÜNKET A SZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁVAL!Változások a kéményseprésben


A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosul a kéményseprőipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.


A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.

A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes lesz, ha azt a kéményseprőipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a tevékenységért a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat kell fizetni.

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

 

ÍME AZ ÚJ TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOK

1. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez „1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez